Græsmarkspleje 🌿 Hvorfor?

Okay, det her er et efterspurgt blogindlæg, og jeg er ikke kommet i gang med at skrive det, fordi det egentlig er et meget omfattende emne 😅 Derfor vælger jeg at dele det op i forskellige underemner, og håber så at det bliver mere overskueligt for alle parter.

Og vi starter med spørgsmålet Hvorfor, ja hvorfor skal vi egentlig pleje vores græs? Om det så skal bruges til enten afgræsning eller slet, så er det faktisk vigtigt af mange årsager. Jeg vil primært koncentrere mig omkring afgræsning 🙂

I mit arbejde som foderkonsulent, støder jeg faktisk på en hel del forkerte teorier omkring græs. Græs er både noget som folk elsker, men også noget som mange helst ikke vil have deres heste i nærheden af.

En af myterne går på at ugødet græs ikke indeholder ret meget næring/sukker. Men det er faktisk sådan at græs lever for at vokse sig stor nok til at sætte frø og dermed formere sig. Ligesom alt andet levende i verden. For at dette kan ske, kræver det næringsstoffer. Ligesom at vi skal dække hesten med vitaminer og mineraler for at deres kroppe fungere og kan formes til et lille leve dygtigt føl, så skal græsset også have næring, så det kan vokse optimalt! Det betyder også at stresset græs, som både kan være stresset pga. nedbidning, tørke, for meget vand, men faktisk også være stresset pga. for få næringsstoffer, ophober sukker! Sukker, som produceres når planten omdanner sollys og vand, skal bruges til vækst, men når de andre næringsstoffer ikke er tilstede, som fx mineraler, så vokser græsset ikke og sukkeret ophobes derfor i stedet! Så får vi faktisk lige pludseligt noget meget usundt sukker, som kan betragtes mere som chokolade i hesten diæt, end som de gode fibre, som græs faktisk er…

Ranunkel har svært ved at konkurrer med græsset, der her står højere.

En anden myte går på ukrudt og at dette blot skal sprøjtes væk. Men! Hvis vi plejer vores græs og giver det optimale forhold, så det kan vokse godt, så kan det mange gange udkonkurrer ukrudtet og brugen af sprøjtmidler kan derfor sættes ned! Det synes jeg da er en win win. Både sundt græs til vores heste og mindre sprøjtemidler til miljøet.
Udkonkurrering foregår egentlig ved at græsset vokser hurtigt op, derved lukker det for ukrudt, således at det ikke får lys og derved dårligere betingelser og til sidst dør. Samtidig så har ukrudt heller ikke nemt ved at etablere sig på en græsmark, hvor græsset lukker af for bare jordpletter.
Dog skal man være opmærksom på, at har man meget at det forkerte ukrudt, så skal det formodentlig bekæmpes, da det så vil trykke græsset, så det er en balancegang imellem det hele.
Jeg foretrækker dog at denne bekæmpelse foregår via håndkraft, ved at grave ukrudtet op. Men det er også fordi, at sprøjtemidler tit og mange gange også tager urterne, og derved diversiteten i græsmarkerne. Dette synes jeg er synd, da diversitet både er vigtig for hestens tarm, men også for naturen.

Dejligt med blomster i græsmarken

En tredje fordel ved at pleje sine græsfolde er faktisk, at rodnettet bliver stærkere, dvs. at græsset får en bedre bæreevne og man kan derfor opleve at mudderudfodringer bliver mindre i de våde perioder!
Bedre rødder betyder også mere næring i græsset (altså vitaminer og mineraler), da det område i jorden, hvori græsset kan hente sin næring bliver større!

Det næste spørgsmål er så hvordan, og dette vil jeg forsøge at belyse i det næste blogindlæg 😃

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *